Chi tiết

Lớp BD ngạch chuyên viên chính khoá V, năm 2022

Lớp BD ngạch chuyên viên chính khoá V

I. Quyết định

QĐ thành lập BQL lớp

QĐ phân công CNL

QĐ phân công BCSL

QĐ kiện toàn BCSL

QĐ thành lập HĐ chấm tiển luận hình huống

QĐ công nhận và cấp chứng chỉ

QĐ khen thưởng học viên

QĐ thành lập HĐ xét HT và cấp chứng chỉ cho HV

QĐ tổ chức đi NCTT

II. Kế hoạch

KH giảng dạy

KH đi nghiên cứu TT

KH bế giảng

III. Công Văn

CV mời dự khai giảng

CV mời dự khai giảng

CV mời dự lễ bế giảng

CV mời dự bế giảng

CV mời dự bế giảng

CV đi Nghiên cứu TT

IV. Điểm 

PĐT

PĐT

PĐT

Điểm tiểu luận

V. Chương trình

Chương trình khai giảng

VI. Hợp đồng 

VI. Thông báo thu học phí

VII. Danh sách

Danh sách lớp

DS học viên viết KLTN

DS phân công chấm tiểu luận tình huống

VIII. Biên bản

BB họp xét hoàn thành CT bồi dưỡng và cấp chứng chỉ

BB họp xét khen thưởng

IX. Báo cáo

BC tổng kết

Các thông báo khác
Lớp CCLLCT khoá 18 (2023-2025) (09/11/2023 16:16:09)
Lớp CCLLCT khóa 17 (2022-2024) (11/02/2022 07:55:40)
Lớp CCLLCT khoá 16 (2021-2023) (09/26/2022 14:27:27)
Lớp TCLLCT B128 huyện Bắc Mê (10/03/2023 16:02:42)
Lớp TCLLCT B125 huyện Xín Mần (05/24/2023 10:55:27)
Lớp TCLLCT B124 huyện Mèo Vạc (11/24/2022 09:38:46)
Lớp TCLLCT B121 huyện Yên Minh (09/09/2022 09:10:28)
Lớp TCLLCT - HC B92 huyện HSP (09/27/2023 16:30:29)
Lớp TCLLCT B35 huyện Bắc Quang (11/08/2023 10:45:55)
Lớp TCLLCT B34 huyện Xín Mần (11/08/2023 10:41:18)
Lớp TCLLCT B33 huyện Yên Minh (11/08/2023 10:39:16)
Lớp TCLLCT B32 huyện Vị Xuyên (11/08/2023 10:36:35)
Lớp TCLLCT B31 huyện Bắc Mê (11/08/2023 10:34:23)
Lớp TCLLCT B29 huyện Bắc Quang (11/08/2023 10:25:57)
Lớp TCLLCT A59 (05/29/2023 14:40:57)
Lớp TCLLCT A58 (05/19/2023 15:32:21)
Lớp TCLLCT A57 (04/14/2023 16:21:43)
Lớp TCLLCT A56 (04/14/2023 16:21:06)
Lớp TCLLTC A55 (06/08/2022 09:46:23)
Lớp TCLLTC A54 (06/08/2022 09:43:49)
Lớp TCLLTC A53 (06/08/2022 09:38:59)
Lớp TCLLCT - HC A52 (05/05/2023 10:26:17)
Lớp TCLLCT - HC A51 (05/05/2023 09:29:43)
Lớp TCLLCT - HC A50 (05/05/2023 08:40:37)
Lớp TCLLCT - HC A49 (05/12/2023 15:35:09)
Lớp TCLLCT - HC A48 (05/11/2023 15:47:15)
Lớp TCLLCT - HC A47 (05/09/2023 16:10:09)
Lớp TCLLCT - HC A46 (04/26/2023 10:10:59)
Lớp TCLLCT - HC A45 (05/09/2023 14:34:15)
Lớp TCLLCT - HC A44 (05/09/2023 10:51:16)
Lớp TCLLCT - HC A43 (05/09/2023 10:06:46)
Lớp TCLLCT - HC A42 (05/08/2023 09:34:04)
Lớp TCLLCT - HC A41 (05/09/2023 09:17:11)
Lớp TCLLCT - HC A40 (07/04/2023 16:03:35)
Lớp TCLLCT - HC A39 (07/04/2023 15:22:53)
Lớp TCLLCT - HC A38 (07/04/2023 15:06:38)
Lớp TCLLCT - HC A37 (07/04/2023 14:08:09)
Lớp TCLLCT - HC A36 (07/04/2023 13:53:00)
Lớp TCLLCT - HC A35 (07/04/2023 10:13:34)
Lớp TCLLCT - HC A34 (07/03/2023 16:48:59)
Lớp TCLLCT - HC A33 (07/03/2023 16:30:59)
Lớp TCLLCT - HC A32 (07/03/2023 15:49:41)
Lớp TCLLCT - HC A31 (06/29/2023 16:32:26)
Lớp TCLLCT - HC A30 (06/29/2023 15:56:55)
Lớp TCLLCT - HC A29 (10/11/2023 16:02:32)
Lớp TCLLCT - HC A28 (10/11/2023 16:00:14)
Lớp TCLLCT - HC A27 (10/11/2023 15:58:04)
Lớp TCLLCT - HC A26 (10/11/2023 15:55:34)
Lớp TCLLCT - HC A25 (10/11/2023 15:53:47)
Lớp TCLLCT - HC A24 (10/11/2023 15:51:24)
Lớp TCLLCT - HC A23 (10/11/2023 15:46:30)
Lớp TCLLCT - HC A22 (10/11/2023 15:49:14)
Lớp THCT Đặc biệt B, khoá I (12/04/2023 09:34:06)
Lớp THCT Đặc biệt A khoá I (12/04/2023 09:09:41)