Chi tiết

Lớp BD ngạch chuyên viên 1 khoá XIX năm 2022

Lớp BD ngạch chuyên viên 1 khoá XIX năm 2022

I. Quyết định

QĐ thành lập Ban quản lý lớp 

QĐ phân công chủ nhiệm lớp

QĐ phân công Ban cán sự lớp

QĐ tổ chức đi NCTT

QĐ thành lập HĐ xét hoàn thành và cấp chứng chỉ TN

QĐ công nhận và cấp chứng chỉ

QĐ khen thưởng

II. Công văn

CV mời dự khai giảng

CV mời dự khai giảng

CV tạo ĐK cho HV đi NCTT

III. Kế hoạch

KH giảng dạy

KH giảng dạy thay thế

KH đi nghiên cứu TT

III. Chương trình

Chương trình khai giảng

IV. Biên bản

BB họp xét hoàn thành CT bồi dưỡng và cấp chứng chỉ

BB họp xét khen thưởng

V. Điểm

PĐT phần kiến thức chung

PĐT phần Kỹ năng

VI. Báo cáo

BC tổng kết

VII. Danh sách

Danh sách lớp

VIII. Hợp đồng

Hợp đồng

IX. Thông báo

TB thu học phí

Các thông báo khác
Lớp CCLLCT khoá 18 (2023-2025) (09/11/2023 16:16:09)
Lớp CCLLCT khóa 17 (2022-2024) (11/02/2022 07:55:40)
Lớp CCLLCT khoá 16 (2021-2023) (09/26/2022 14:27:27)