Chi tiết

Lớp TCLLCT B34 huyện Xín Mần

Lớp TCLLCT B34 huyện Xín Mần

I. Quyết định

QĐ mở lớp

QĐ công nhận TN

Các thông báo khác
Lớp CCLLCT khoá 18 (2023-2025) (09/11/2023 16:16:09)
Lớp CCLLCT khóa 17 (2022-2024) (11/02/2022 07:55:40)
Lớp CCLLCT khoá 16 (2021-2023) (09/26/2022 14:27:27)