Chi tiết

Lớp TCLLCT B35 huyện Bắc Quang

Lớp TCLLCT B35 huyện Bắc Quang

I. Quyết định

QĐ mở lớp

QĐ công nhận TN

Các thông báo khác
Lớp CCLLCT khoá 18 (2023-2025) (09/11/2023 16:16:09)
Lớp CCLLCT khóa 17 (2022-2024) (11/02/2022 07:55:40)
Lớp CCLLCT khoá 16 (2021-2023) (09/26/2022 14:27:27)