Chi tiết

Lớp TCLLCT - HC B81 huyện Vị Xuyên

Lớp TCLLCT - HC B81 huyện Vị Xuyên

I. Quyết định

QĐ mở lớp

QĐ công nhận TN

II. Biên bản

Biên bản họp xét CN tốt nghiệp

Các thông báo khác
Lớp CCLLCT khoá 18 (2023-2025) (09/11/2023 16:16:09)
Lớp CCLLCT khóa 17 (2022-2024) (11/02/2022 07:55:40)
Lớp CCLLCT khoá 16 (2021-2023) (09/26/2022 14:27:27)