Chi tiết

Lớp TCLLCT - HC B55 huyện Đồng Văn

Lớp TCLLCT - HC B55 huyện Đồng Văn

I. Quyết định

QĐ công nhận TN

II. Biên bản

BB họp xét CN tốt nghiệp

Các thông báo khác
Lớp CCLLCT khoá 18 (2023-2025) (09/11/2023 16:16:09)
Lớp CCLLCT khóa 17 (2022-2024) (11/02/2022 07:55:40)
Lớp CCLLCT khoá 16 (2021-2023) (09/26/2022 14:27:27)