Chi tiết

Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Hà Giang

© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HÀ GIANG

Link truy cập Trang thông tin điện tử: https://truongchinhtri.hagiang.gov.vn

Địa chỉ: Km4, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Số điện thoại: 02913.886.704 - Fax: 02193.886.704 - Email: truongchinhtri@hagiang.gov.vn

Các thông báo khác
Lớp CCLLCT khoá 18 (2023-2025) (09/11/2023 16:16:09)
Lớp CCLLCT khóa 17 (2022-2024) (11/02/2022 07:55:40)
Lớp CCLLCT khoá 16 (2021-2023) (09/26/2022 14:27:27)